Novinky

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na den  24. 9. 2021 (pátek)  volný den pro žáky  Základní školy U Kostela Moravská Třebová z důvodu školení pedagogického sboru.

V tento den bude v případě zájmu v provozu školní družina (pro přihlášené žáky 1 -- 3. oddělení).

V Moravské Třebové 16. 9. 2021

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení končí k 10. 9. 2021.

Od 13. 9. 2021 se proto nebudou děti a žáci ve škole testovat. Opatření zatím platí do odvolání.

V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování.

S ohledem na povinnost prokázání negativního testu, prodělaného onemocnění nebo ukončeného očkování proti covid-19 při vstupu do bazénu podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro zajištění povinné výuky plavání jedná MŠMT spolu s Ministerstvem zdravotnictví o změně tohoto mimořádného opatření, která by měla umožnit zrušení této povinnosti v případech, které nepředstavují zvýšené epidemické riziko. O dalším vývoji bude MŠMT neprodleně informovat.

Mgr. Zdenka Šafaříková

 

Vážení rodiče,

hesla pro Rodiče/Žáky systému Bakaláři, jsou již vygenerována.

Hesla byla předána třídním učitelům. Je možné se s požadavkem na heslo obrátit přímo na třídního učitele a domluvit si předání, zaslání e-mailem, ...

Případně zašlete e-mail a adresu správce sítě - Karel Moravec (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Heslo Vám bude zasláno zpět e-mailem.

Další možností je přihlásit se na stránku IŽK a vyžádat si zapomenuté heslo. Zde zadáte svoji soukromou e-mail adresu, kterou jste poskytli škole. Následně Vám na tento e-mail přijde odkaz na změnu hesla.

Pokud se do systému budete hlásit z našich www stránek, nebude třeba nic přenastavovat.

V případě využití mobilní aplikace, bude nutné znovu vybrat školu. Od 1. 9. to je Základní škola U Kostela Moravská Třebová.

Děkujeme

[ Fotogalerie ]

Slavnostního zahájení prvního školního dne prvňáčků se ujala paní ředitelka Mgr. Zdenka Šafaříková a paní místostarostka Daniela Maixnerová, která dětem předala praktické dárky pro školní výuku.

Zazvoněním na zvoneček vše začalo, vyzkoušením si některých činností pokračovalo a s úsměvem první setkání končilo.

Přejeme prvňáčkům pohodový školní rok!

Mgr. Eva Šařecová

Provoz školy:

Podle aktuálních pravidel MŠMT proběhne ve škole preventivní screeningové testování dětí a žáků s následující frekvencí:

  • 1. září 2021 – žáci 2. až 9. ročníku
  • 2. září 2021 – žáci 1. ročníku

Dále se všichni žáci testují 6. září a 9. září 2021.

Typ testu: GENRUI

V případě zjištění pozitivního případu škola kontaktuje zákonného zástupce, vystaví potvrzení o výsledku, žák musí neprodleně opustit školu. Žáci, kteří byli v jedné třídě (skupině) s žákem či učitelem s pozitivním testem se nebudou moci účastnit výuky do doby, než bude proveden negativní potvrzující test.

Po vyhodnocení iniciálního testování může být povinnost testování opatřením ministerstva zdravotnictví prodloužena na další období.

Preventivnímu testování nejsou povinni podrobit se děti a žáci, kteří mají řádně ukončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od pozitivního testu na COVID – 19, případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek RAT testu nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem.

Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování proběhne v den jeho příchodu.

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, může se účastnit prezenční výuky, ale bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích test po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. Ostatní žáci nosí ochranu dýchacích cest pouze ve společných prostorách školy. Nadále platí omezený režim pro vstup třetích osob do školy.

Pokud žáky nebude testován a nebude chtít nosit zdravotnickou roušku či respirátor, nesmí se účastnit výuky, distanční výuku škola nezajišťuje.

Do školy nesmí vstupovat žáci s příznaky infekčního onemocnění.

Provoz školní družiny:

Bude probíhat bez omezení.

 

 

    Naše škola je školou udržitelného rozvoje a ekologickou školou Pardubického kraje

              

    Spolupracujeme
                   

 

 

 

 

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com