Novinky

 

A již jsou tady prázdniny...

 

 
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.


Fotogalerie

Původně jsme měli naplánovanou výpravu do Pekla. Ale probudili jsme se do tak ubrečeného rána, že bylo evidentní, že ven rozhodně nemůžeme. Přesto se té plískanice 9 žáků nezaleklo a dorazilo. A vůbec se ve škole nenudili! Ostatně, podívejte se sami…

RNDr. Alena Purketová

 

Melounová ochutnávka

Projekt "Ovoce a zelenina do škol" si na konec školního roku připravil pro školáky lahůdku, MELOUNY! Většina dětí některé druhy chutnala prvně a každý z nich chutnal úplně jinak.
Děkujeme za sladké překvapení!


Fotogalerie

Matematika jinak

Trojúhelník, čtyřúhelník, pětiúhelník, šestiúhelník a hrad je hotový!
Třeťáci si matematiku trochu zpestřili a náramně je to bavilo!


Fotogalerie

 

Mgr. Eva Šařecová

 

Vysvědčení
Dne 30. 6. 2020 se vydává vysvědčení. Všichni žáci mohou přijít do školy, do své původní třídy. Vysvědčení bude vydáváno od 8.00 do 8.15. Žáci musí mít ochrannou roušku.

Žáci I. Stupně
Od 22. 6. do 26. 6. 2020 pokračují ve vzdělávacích aktivitách. K aktivitám mohou využít i Knížecí louku.
Dne 29. 6. 2020 mohou jít na pěší výlet (po souhlasu zákonných zástupců). Musí být dodrženy stejné skupiny, do nichž jsou žáci zařazeni.

Žáci 6. třídy, kteří chodí do školy
V úterý 23. 6. 2020 odevzdávají učebnice, mají třídnickou hodinu… Žáci, kteří nechodí do školy, odevzdávají učebnice dle domluvy s třídní učitelkou.
V pátek 26. 6. 2020 mohou jít (po souhlasu zákonných zástupců) na pěší výlet.

Žáci 7. třídy, kteří chodí do školy
V úterý 23. 6. 2020 odevzdávají učebnice, mají třídnickou hodinu… Žáci, kteří nechodí do školy, odevzdávají učebnice dle domluvy s třídní učitelkou.
Ve čtvrtek 25. 6. 2020 mohou jít (po souhlasu zákonných zástupců) na pěší výlet.

Žáci 8. třídy, kteří chodí do školy
Ve středu 24. 6. 2020 odevzdávají učebnice, mají třídnickou hodinu, hodinu českého jazyka a matematiky… Žáci, kteří nechodí do školy, odevzdávají učebnice dle domluvy s třídní učitelkou.
V pátek 26. 6. 2020 mohou jít (po souhlasu zákonných zástupců) na pěší výlet.

 

 

Od 1. září 2020 se základní škola na Kostelním náměstí stane součástí projektu Pomáháme školám k úspěchu. Projekt realizuje o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu a finančně ho zajišťuje Nadace The Kellner Family Foundation. Projekt, do kterého byla škola na následující tři roky zařazena, se zaměřuje na podporu kritické gramotnosti postavené na čtenářství a pisatelství.

Vize či heslo, kterým se projekt řídí je „Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si řídí“. Účast umožní škole využívat již 10 let shromažďované know how 10 škol, které tento projekt již realizují.

Během intenzivní projektové podpory budou učitelé navštěvovat školu, která již několik let uskutečňuje tuto vizi, budou čerpat přímou konzultační lektorkou pomoc, zúčastní se několika pobytových výjezdů. Škola může čerpat z grantů na podporu svých individuálních potřeb. Podstatnou součástí projektu je pravidelné vyhodnocování toho, jaký dopad má styl a metody výuky na učení žáků.

Jsem pyšná na výsledky práce učitelů a žáků základní školy na Kostelním náměstí, protože právě tyto výsledky přispěly k tomu, že naše škola byla vybrána z více jak tří set škol ke spolupráci. A pevně věřím, že ona vize, pro kterou jsme se do projektu přihlásili, se uskuteční. Že za tři roky se žáci naší školy budou učit s radostí a ze všech svých sil. Děkuji ještě jednou všem vyučujícím, všem současným i bývalým žákům školy, neboť jejich práce nám umožnila být součástí projektu. A těším se, že současní a příští žáci tuto vizi splní.

Mgr. Jaroslava Skácelíková

 

Hodnocení žáků vychází z vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb.

Závěrečné hodnocení žáka ve školním roce 2019/2020 zohlední skutečnost, že nebylo možno zcela naplnit ŠVP.

Závěrečné hodnocení žáka zohlední:

  • ·        Podklady pro hodnocení (klasifikace známkami) získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020). Pokud tyto podklady nejsou dostatečné pro klasifikaci (malé množství známek), využije učitel také
  • ·        podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky. Bude přihlédnuto:

ke snaze žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a k odevzdávání úkolů a výstupů,

k samostatné práci žáků a k samostudiu během vzdělávání na dálku a k jejím výsledkům,

k portfoliu prací žáků, pokud je vytvářeli,

  • ·        podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (tj. po 25. 5. 2020),
  • ·        nelze-li využít předcházejících bodů, použije se hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

    Naše škola je školou udržitelného rozvoje a ekologickou školou Pardubického kraje

              

    Spolupracujeme
                   

 

 

 

 

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com