(rozvrh platn od 13.11.2017)

 1. (aecov Eva) 

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

AJ (S1)
H
(J)

M
E

TV
E
(T)

J
E

         

(S2)
E

 

t

 

J
E

M
E

J
E

HV
E

         

 
S
t

 

J
E

M
E

TV
E
(T)

Prv
E

J
E

       

 

t

 

(S1)
E

J
E

SP
E

J
E

(S2)
E

       

 
P

 

(S1)
E

M
E

J
E

VV
E

         

AJ (S2)
H
(J)

 

(rozvrh platn od 13.11.2017)

 2. (Dopitov Renata) 

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

J
RD

M
RD

J
RD

Prv
RD

         

 

t

 

J
RD

M
RD

TV
RD
(T)

J
RD

         

 
S
t

 

J
RD

M
RD

J
RD

Prv
RD

SP
RD

       

 

t

 

J
RD

M
RD

TV
RD
(T)

AJ
RD

HV
RD

       

 
P

 

J
RD

M
RD

J
RD

VV
RD

         

 

(rozvrh platn od 13.11.2017)

 3. (Hrdina Petr) 

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

J
PH

M
PH

J
PH

VV
PH

MB (MB)
EP
(U)

       

 

t

 

AJ
H

M
PH

J
PH

Prv
PH

SP
PH

       

 
S
t

 

J
PH

M
PH

J
PH

AJ
H

TV
VM
(T)

       

 

t

 

J
PH

M
PH

J
PH

Prv
PH

AJ
H

       

 
P

 

J
PH

M
PH

TV
VM
(T)

J
PH

HV
E

       

 

(rozvrh platn od 13.11.2017)

 4. (Hokov Zdeka) 

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

J
ZH

M
ZH

J
ZH

TV
VM
(T)

Vl
ZH

       

 

t

 

J
ZH

AJ (AJ1)
H

M
ZH

VV
ZH

VV
ZH

MB (MB)
EP
(FY)

     

AJ (AJ2)
VM
(J)

 
S
t

 

AJ (AJ1)
H

J
ZH

M
ZH

J
ZH

P
ZH

TV
VM
(T)

     

AJ (AJ2)
VM
(J)

 

t

 

M
ZH

J
ZH

AJ (AJ1)
H

Vl
ZH

HV
ZH

       

AJ (AJ2)
VM
(J)

 
P

 

J
ZH

M
ZH

J
ZH

SP
ZH

         

 

(rozvrh platn od 13.11.2017)

 5. (Pallov Eva) 

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

J
ZK

(M1)
EP
(U)

AJ (Dv)
H

J
ZK

ICT (Dv)
S
(PC)

TV (Dv)
PH
(T)

     

(M2)
S

AJ (Chl)
VM
(J)

TV (Chl)
VM
(T)

 

t

 

Vl
VN

SP
VN

J
ZK

(M1)
EP
(U)

P
AP

       

(M2)
S

 
S
t

 

J
ZK

AJ (Dv)
H

(M1)
EP
(U)

VV
VN

VV
VN

MB (MB)
EP
(FY)

     

AJ (Chl)
VM
(J)

(M2)
S

 

t

 

AJ (Dv)
H

(M1)
EP
(U)

Vl
VN

J
ZK

TV (Dv)
PH
(T)

TV (Chl)
VM
(T)

     

AJ (Chl)
VM
(J)

(M2)
S

ICT (Chl)
S
(PC)

 
P

 

J
ZK

P
AP

(M1)
EP
(U)

J
ZK

HV
ZH

       

(M2)
S

 

(rozvrh platn od 13.11.2017)

 6. (Purketov Alena) 

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

J
JS

AJ
H

M
EP

Z
AP

D
VN
(FY)

HV
ZH

     

 

t

 

M
EP
(FY)

J
JS

P
AP

VkZ
AP

TV (Dv)
VM
(T)

TV (Dv)
VM
(T)

     

 
S
t

 

J
JS

M
EP

Z
AP

J
JS
(7.)

AJ
H

 

VV
VN

VV
VN

 

 

t

 

D
VN
(FY)

P
AP

M
EP

SeFy (SeFy)
EP
(FY)

OV
AP

F
EP
(FY)

     

SH (SH)
VM
(T)

Dom (Dom)
S
(8.)

 
P

 

M
EP

ICT
S
(PC)

J
JS

AJ
H

TV (Chl)
VM
(T)

TV (Chl)
VM
(T)

     

 

(rozvrh platn od 13.11.2017)

 7. (Krej Martin) 

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

M
EP

J
JS

OV
VN

F
EP
(FY)

AJ
H

VkZ
AP

     

 

t

 

J
JS

M
EP

D
VN

Z
MK

TV (Dv)
VM
(T)

TV (Dv)
VM
(T)

     

 
S
t

 

M
EP

ICT
S
(PC)

J
JS

F
EP
(FY)

P
AP

SP
S

     

 

t

 

M
EP

AJ
H

Z
MK

SeFy (SeFy)
EP
(FY)

D
VN

HV
ZK

 

VV
VN

VV
VN

SH (SH)
VM
(T)

Dom (Dom)
S
(8.)

 
P

 

J
JS

M
EP

AJ
H

P
AP

TV (Chl)
VM
(T)

TV (Chl)
VM
(T)

     

 

(rozvrh platn od 13.11.2017)

 8. (vtorov Simona) 

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

P
AP

Z
MK

M
S

ICT
S
(PC)

NJ
ZK

D
VN

 

TV (Chl)
VM
(T)

TV (Chl)
VM
(T)

 

t

 

Ch
AP
(6.)

M
S

AJ
H

J
ZK

NJ
ZK

F
S

     

 
S
t

 

P
AP

J
ZK

AJ
H

Sppp (Sppp)
AP
(6.)

M
S

Z
MK

     

SH (SH)
VM
(T)

Dom (Dom)
S

 

t

 

J
ZK

D
VN

M
S

Ch
AP
(6.)

NJ
ZK

SP
S

 

TV (Dv)
VM
(T)

TV (Dv)
VM
(T)

 
P

 

M
S

AJ
H

J
ZK

F
S

VV
VN

VV
VN

     

 

(rozvrh platn od 13.11.2017)

 9. (ebkov Hana) 

 

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:30-14:15

8
14:25-15:10

9
15:15-16:00

 
P
o

 

M
MK
(9.)

J
ZK
(9.)

F
AP
(9.)

AJ
H
(9.)

Ch
AP
(6.)

SP
S
(9.)

 

TV (Chl)
VM
(T)

TV (Chl)
VM
(T)

 

t

 

NJ
ZK
(9.)

M
MK
(9.)

Z
MK
(9.)

AJ
H
(9.)

VV
VN
(9.)

VV
VN
(9.)

     

 
S
t

 

M
MK
(9.)

D
VN
(9.)

J
ZK
(9.)

Sppp (Sppp)
AP
(6.)

NJ
ZK
(9.)

F
AP
(9.)

     

SH (SH)
VM
(T)

Dom (Dom)
S

 

t

 

Ch
AP
(6.)

M
MK
(9.)

J
ZK
(9.)

AJ
H
(9.)

Z
MK
(9.)

OV
AP
(9.)

 

TV (Dv)
VM
(T)

TV (Dv)
VM
(T)

 
P

 

M
MK
(9.)

J
ZK
(9.)

P
AP
(9.)

D
VN
(9.)

NJ
ZK
(9.)

       

Zpracovno v systmu Bakali