Telefon: +420 461 311 669
Mobil:    +420 731 449 209
Mobil:    +420 733 539 564 kabinet 2.stupně

Školní družina:
Hana Zmeškalová:  +420 734 392 469
Eva   Krušinová:       +420 734 392 470
Andrea Kyanková:    +420 731 187 353

E-mail:                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: 6giv2cp

Vážení rodiče.

Do školy 25. 5. 2020 přijde ze 121 žáků na I. stupni 95 žáků, tedy 78,5%.

Budou rozděleni do 7 skupin. Při rozdělování bylo nutno brát v úvahu počet přihlášených žáků a možnosti skupin – skupina může mít nejvíce 15 žáků. Dále bylo nutno přihlédnout k tomu, kdo půjde do „družiny“ a kdo půjde na oběd. V jídelně může být nejvíce 15 osob, takže se může stát, že učitel dovede žáky do jídelny, ale jíst s nimi nebude moci, jelikož by byl šestnáctý.

Rozvrh skupin od 25. 5. 2020 naleznete v tomto odkazu případně je ke stažení v PDF


První skupina
- žáci 1. třídy, kteří jdou na oběd a do „družiny“, vyučuje paní učitelka Dopitová, v „družině“ je paní vychovatelka Krušinová – budou v jídelně 11.15 – 11.35.

Druhá skupinažáci 1. třídy, kteří nejdou na oběd ani do družiny, vyučuje paní učitelka Chaloupková, žáci končí výuku v 11.40 a odcházejí sami domů. V této skupině je žák, který jde na oběd, ale nejde do družiny. Tento žák odchází na oběd v 11.25. Oběd mu bude vydán od 11.40 do 12.00.

Třetí skupinažáci 2. třídy, vyučuje paní učitelka Hošková a v „družině“ je paní vychovatelka Kyanková. Výuka končí v 11.40. Žáky, kteří jdou na oběd a do družiny, odvede do jídelny paní vychovatelka, jejich doba obědu je 12.05 – 12.20.

Čtvrtá skupinažáci 3. třídy, kteří nemají zájem o „družinu“, vyučuje paní učitelka Šařecová, výuka končí v 11.40. Poklud někdo z žáků jde na oběd, odchází v 11.25 sám. Oběd mu bude vydán od 11.40 do 12.00.

Pátá skupinažáci 4. třídy, kteří nemají zájem o školní družinu. Vyučuje paní učitelka Štolová.  Výuka končí v 11.40. Pokud někdo z žáků jde na oběd, odchází v 11.25 sám. Oběd mu bude vydán od 11.40 do 12.00.

Šestá skupinažáci 5. třídy. Vyučuje paní učitelka Cichá. Nikdo nejde do družiny. Výuka končí v 11.40. Pokud někdo z žáků jde na oběd, odchází v 11.25 sám. Oběd mu bude vydán od 11.40 do 12.00.

Sedmá skupinažáci 3. – 5. třídy, kteří jdou do „družiny“, nebo se nevešli do skupin. Vyučuje paní Zmeškalová. S ní budou žáci i v „družině“.  Žáci jdou na oběd s paní Zmeškalovou. Doba pro ně určená je 12.45 – 13.05. Dva žáci z této skupiny nejdou ani na oběd, ani do „družiny“, pro ně končí výuka v 11.40.

Jednotou přijímací zkoušku konáte v pondělí 8. června 2020. Ředitel střední školy, na kterou se hlásíte, vám pošle podrobné instrukce v pozvánce 10 pracovních dnů před konáním jednotné zkoušky.

Konáte přijímací zkoušku na škole, kterou jste uvedli na prvním místě.

Konáte jen jednu zkoušku. Nemáte druhou šanci na opravu. Takže to musíte dát „na první dobrou“.

Test z českého jazyka bude trvat 70 minut, test z matematiky 85 minut.

Kritéria pro přijetí, která ředitel střední školy zveřejnil podle školského zákona, zůstávají zachována, ředitel střední školy je nesmí měnit.

Nejpozději 15. června 2020 pošle Cermat výsledky přijímací zkoušky ředitelům středních škol.

Nejpozději do 16. června musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a na www stránkách střední školy pořadí uchazečů pod registračním číslem.  Toto číslo vám bude přiděleno střední školou.

Pokud nebudete přijati, ředitel střední školy vám odešle rozhodnutí o nepřijetí a také poučení o možnosti žádat o vydání nového rozhodnutí.

Pokud jste nebyli přijati, protože bylo mnoho uchazečů, ale splnili jste kritéria (získali jste počet potřebných bodů pro přijetí) můžete podat žádost o vydání nového rozhodnutí (někdo jistě neodevzdá zápisový lístek, protože byl přijat na jinou školu).  V tomto případě vám škola, na kterou jste mezitím poslali zápisový lístek, tento po předložení rozhodnutí o přijetí vrátí.

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (do 23. června 2020) musíte poslat zápisový lístek. Můžete ho odevzdat přímo ve škole nebo ho pošlete poštou (doporučeně).

Přeji vám mnoho štěstí při přijímacích zkouškách. To dáte!!!

 

 Mgr. Jaroslava Skácelíková

 

 Ve dnech 1. – 30. 4. 2020 proběhl zápis žáků
do první třídy pro školní rok 2020/2021

 Výsledky zápisu:

Žák č. 1

Přijat

Žák č. 2

Přijat

Žák č. 3

Přijat

Žák č. 4

Přijat

Žák č. 5

Přijat

Žák č. 6

Přijat

Žák č. 7

Přijat

Žák č. 8

Přijat

Žák č. 9

Přijat

Žák č. 10

Přijat

Žák č. 11

Přijat

Žák č. 12

Přijat

Žák č. 13

Přijat

Žák č. 14

Přijat

Žák č. 15

Přijat

Žák č. 16

Přijat

Žák č. 17

Přijat

Žák č. 18

Přijat – žádost o odklad

Žák č. 19

Přijat – žádost o odklad

Žák č. 20

Přijat – žádost o odklad

V Moravské Třebové dne 12. 5. 2020   
Vypracovala Mgr. Jaroslava Skácelíková

Vyvěšeno dne 12. 5. 2020                               
Odstraněno dne __________

Výsledky zápisu ke stažení

 


Obnovení provozu školy pro žáky 1 .- 5. ročníku

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku ve škole.

Účast žáků je dobrovolná, jejich „výuka“ je zaměřena na zopakování učiva, jeho procvičení, výklad nového učiva. Tutéž práci budou vykonávat doma žáci, kteří do školy nepřijdou. Vyučující matematiky, českého jazyka a anglického jazyka jim tuto práci pošlou přes informační systém Bakalář nebo přes systémy, které dosud používali. 

Pokud bude chtít žák do školy přijít, je nutno do 18. 5. 2020 doručit škole žádost.

Žádost musí být podepsána zákonným zástupcem, doručena do poštovní schránky školy či doručena e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Žáka nelze zařadit do skupiny později než 25. 5. 2020. Nelze si tedy dodatečně rozmyslet, že žák půjde do školy.

Složení skupin je neměnné, maximální počet žáků ve skupině je 15. Skupiny lze tvořit i z žáků různých ročníků. O zařazení žáka do skupiny rozhoduje ředitelka školy.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.


Obnovení provozu školy pro žáky 9. ročníku

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Účast žáků je dobrovolná, jejich „výuka“ je zaměřena na přípravu k přijímacím zkouškám. Tutéž práci budou vykonávat doma žáci, kteří do školy nepřijdou. Vyučující matematiky a českého jazyka jim tuto práci pošlou přes informační systém Bakalář a budou v domluvené hodiny žákům k dispozici na online výuce ke konzultaci (Google Meet).

Pokud bude chtít žák do školy přijít, je nutno do 7. 5. 2020 doručit škole žádost. Později není možno se do skupiny přidat.

Výuka“  ve třídě bude probíhat takto:
Pondělí – 8:00 – 10:00 český jazyk, 10:00 – 12:00 matematika

On line výuka bude  přes „meet“ probíhat takto:
Úterý – pátek                  13.00 – 14:00 český jazyk
Pondělí – pátek              14:00 – 15:00 matematika

 

 

 

Naše milá školičko,
posíláme psaníčko.
Úkoly doma plníme,
do školy se těšíme
a básničky tvoříme.

Videopozdrav

 

Zlý sen

Je to celé, jak zlý sen!
Chtěla bych jít tolik ven.
Už mi chybí i ta škola.
Mamka na mě pořád volá:
,,Erinko - co učení??"
Bože - to je mučení!!
Jde mi z toho hlava kolem a pořád jen-
honem, honem!
,,Čeká na tě angličtina, čeština a matika"-
ať to pořád neříká...
Je to celé, jak zlý sen!
Chci se vzbudit a jít ven!!

 

 

 Opatření k zápisům do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce proběhne v termínu dle školského zákona v platném znění, tj.  od 1. dubna do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

1. Způsoby doručení přihlášky:

 • do datové schránky školy - 6giv2cp
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný e-mail) – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • poštou: od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 na adresu školy: Základní škola, Kostelní náměstí 21, 571 01 Moravská Třebová (Upozornění: v současné době pošta nedoručuje doporučené zásilky).
 • osobně
  • do schránky před vchodem školy,
  • osobně v kanceláři školy, ale jen po telefonické (731 449 210) nebo emailové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) domluvě
   na konkrétní termín a hodinu. Na vyžádání je možné tiskopis zaslat poštou na adresu Vašeho bydliště.

2. Pokud bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

3. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a děti s odkladem povinné školní docházky.

4. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit oprávnění k zastupování dítěte.

5. Rozhodnutí o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy během května

Prosíme rodiče, aby při zápisu dítěte k povinné školní docházce respektovali Obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová č. 1/2016, o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové. -

Po ukončení mimořádných událostí uspořádáme setkání s rodiči zapsaných dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli, termín bude upřesněn.

Formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce -

Další informace.

Moravská Třebová, 27. 3. 2020

Mgr. Jaroslava Skácelíková, ředitelka školy


Důležité informace:

 • Vážení rodiče žáků 1. - 3. třídy. Vzhledem k nejasnostem ohledně nařízení vlády jsem zrušila smlouvu o výjezdu žáků v polovině června do Svratouchu. Částka, kterou jste již poslali, Vám bude v pátek 27. 4. 2020 vrácena na účet, ze kterého přišla. Mgr. Jaroslava Skácelíková
 • Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) je vydáváno po domluvě s paní Zástěrovou na telefonním čísle 731 449 209.
 • Zápisové lístky pro žáky 9. ročníků jsou k vyzvednutí u paní Zástěrové v kanceláři školy od 23. března denně do 15:00

 

 • Výukové materiály a podklady pro práci on-line a doma nyní kategorizovaně v sekci Pro žáky / ON-LINE výuka
 • Nová verze aplikace Bakaláři -> Bakaláři OnLine (verze pro system Android, Apple). Aktualizace na novou verzi může vyřešit Vaše případné problémy se starší verzí. V případě problémů kontaktuje Karel Moravec. Upozornění: pokud se hlásíte do aplikace jako rodič, používejte přihlašovací jméno bez "Z  na konci loginu, tj. určené pro rodiče. Login se "Z" na konci je určen pro žáky.
 • V případě, že neznáte heslo do systému Bakaláři, případně heslo na školní e-mail. Kontaktujte Karel Moravec.

 

 

    Naše škola je školou udržitelného rozvoje a ekologickou školou Pardubického kraje

              

    Spolupracujeme
                   

 

 

 

 

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com