Nejčtenější


Telefon: +420 461 311 669
Mobil:    +420 731 449 209
Mobil:    +420 733 539 564 kabinet 2.stupně

Školní družina:
Hana Zmeškalová:    +420 734 392 469
Eva   Krušinová:       +420 734 392 470
Libuše Ševčíková:     +420 731 187 353

E-mail:                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: bu59fxs


 

       internetová objednávka obědů a jídelníček

 

Od 1. 1. 2020 výdej obědů do jídlonosičů pouze v době od 11:10 - 11:25 !!!

Prosíme o respektování nových pravidel. Věřte, že vše je v zájmu snížení rizik nežádoucí kontaminace pokrmů při výdeji. 

Telefonní číslo : 702 290 915

           
UPOZORNĚNÍ ! - Výdej obědů je do 14:00 hodin.

NOVÉ
    Vážení strávníci a rodiče strávníků.
Od 13.12.2014 nám podle směrnice 2000/89 EU a směrnice 1169/2011 EU vzniká povinnost informovat 
o alergenech obsažených v námi připraveném pokrmu.
Jedná se o 14 alergenů určených směrnicí.
Každý alergen má své číslo :
 1 obiloviny obsahující lepek
 2 korýši
 3 vejce
 4 ryby
 5 podzemnice olejná
 6 sójové boby
 7 mléko
 8 skořápkové plody
 9 celer
 10 hořčice
 11 sezamová semena
 12 oxid siřičitý a siřičitany
 13 vlčí bob
 14 měkkýši

Od 13.prosince 2014 bude v jídelníčku před každým pokrmem uvedeno číslo alergenu, který pokrm obsahuje.
Odpovědnost za správný výběr pokrmu vzhledem k alergiím strávníka je zcela na strávníkovi nebo jeho rodičích.
     Moravská Třebová listopad 2014                                          Smítal Josef, vedoucí školní jídelny
______________________________________________________________________________________________________

Stravování žáků a pracovníků školy je zajištěno ve školní jídelně SOŠ, SOU a OU v Moravské Třebové na Dukelské ulici 59.

Obědy se vydávají každý den v době od 11.10 do 14.00 hodin, mimo školní prázdniny.

Evidence, objednávání stravy, výběr ze tří jídel a odhlašování stravy je prováděno prostřednictvím čipového systému. Každý strávník obdrží 1 kus čipu oproti vratné záloze ve výši 120,-Kč.

Přihlášky a odhlášky stravy, či výběry jídel je možno provádět nejpozději do 14.00 hodin předcházejícího pracovního dne.

Pokud je dítě nemocné, rodiče mohou odebrat oběd pouze první den jeho  nepřítomnosti, na další dny musí oběd odhlásit. Pokud se jedná o předem známou nepřítomnost ve škole, není možné oběd odebrat. Neoprávněně odebrané obědy musí zákonní zástupci doplatit. 

Další informace o stravování

Stravování ve Školní jídelně Integrované střední školy Moravská Třebová se řídí Vnitřním řádem školní jídelny.

1. Objednávání a odhlašování stravy.

Veškerá agenda stravování je vedena na počítači. Strávník si zakoupí čip, pomocí kterého si sám na objednávkovém terminálu objednává a odhlašuje (vždy nejméně den dopředu do 14 hod.). Cena čipu je 120 Kč. Pokud strávník po ukončení stravování odevzdá čip nepoškozený, bude mu poplatek 120,- Kč vrácen.

Objednání a odhlášení stravy lze také uskutečnit pomocí internetu na základě přiděleného uživatelského jména a hesla. V naléhavých případech je možné stravu odhlásit telefonicky na čísle telefonu 702 290 915, 461 311 680, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

2. Placení stravného.

Veškeré platby za stravné budou probíhat zálohově bezhotovostním způsobem

na účet 27-1126210227/0100, VS________.

Možnosti platby stravného :

  1. převod peněz z vašeho účtu na účet ŠJ - trvalým příkazem
  2. převod peněz z vašeho účtu na účet ŠJ - jednorázovým příkazem (vyšší částka na delší stravovací období)
  3. platba stravného přímo v pokladně kterékoli pobočky Komerční banky za poplatek.

Každý strávník vyplní přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny a bude mu přidělen variabilní symbol, který je nutný pro bezhotovostní placení.

Žáci 1.ročníků mohou zaplatit zálohu stravného na září hotově.

Výši měsíční zálohy na stravné si každý strávník určí sám.

3. Vyúčtování a kontrola.

Vyúčtování se provádí po ukončení stravování ve školní jídelně.

Kdykoli vám vyhotovíme na požádání výpis plateb i objednávek stravy, popř. toto sdělíme telefonicky. Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování stanoví, že žák má právo denně odebrat stravu s tím, že první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se považuje za pobyt ve škole.

Cena oběda

Cena oběda se v souladu s výše uvedenou vyhláškou stanovuje pro věkové skupiny 7-10 let, 11-14 let a nad 15 let. Rozhodující pro zařazení strávníka do věkové skupiny je školní rok

(t.j. od 1.9.-31.8. běžného školního roku), ve kterém strávník příslušného věku dosáhne.

Pokud se žák stravuje v době, kdy nemá právo na dotovanou stravu, je mu k ceně potravin doúčtována režie.

Částka za režie bude odepsána z účtu strávníka. Pokud částka přesáhne 100,00 Kč měsíčně, budou rodiče informováni dopisem.

Cena stravného bude upravena dle cen potravin na trhu.

Aktuální ceník stravného

4. Řádné úřední hodiny školní jídelny  PO-PÁ     11:00 - 14:30 hod.

 

Internetová objednávka stravy

V kanceláři školní jídelny obdržíte Uživatelské jméno a Heslo.

Po přihlášení jsou k dispozici tyto údaje:

  • objednání a odhlášení stravy
  • jídelní lístky na 14 dní
  • platby
  • informace
  • nastavení - slouží ke změně hesla
  • nápověda

Podmínky objednávání a odhlašování stravy zůstávají stejné jako u terminálu. (tzn. vždy nejméně 1 den dopředu do 14:00 hod.)

Adresa pro objednávání stravy :

www.issmt.cz - odkaz ŽÁCI/IČOTELÉ - e-Jídelna

Uživatelské jméno a počáteční heslo (jsou pro přihlášení stejné):______________

5 prvních písmen příjmení (bez háčků a čárek) + ev.č. strávníka :

např. Žák Roman, ev.č.484 se přihlašuje Zak484

Valáškova Dana, ev.č.46 se přihlašuje Valas46

Tyto údaje lze měnit v menu Nastavení. Nezadávejte v žádném případě heslo s diakritickými znaménky (háčky,čárky,kroužky atd.), systém by neumožnil nové přihlášení.

Pokud heslo zapomenete, musíte navštívit kancelář školní jídelny a požádat o vydání původního hesla.

 

 

    Naše škola je školou udržitelného rozvoje a ekologickou školou Pardubického kraje

              

    Spolupracujeme
                   

 

 

 

 

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com