Nejčtenější


Telefon: +420 461 311 669
Mobil:    +420 731 449 209
Mobil:    +420 733 539 564 kabinet 2.stupně

Školní družina:
Hana Zmeškalová:    +420 734 392 469
Eva   Krušinová:       +420 734 392 470
Libuše Ševčíková:     +420 731 187 353

E-mail:                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: bu59fxs

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.


Personální složení ŠPP:
 

Mgr. et Mgr. Alice Medříková 
vedoucí školního poradenského pracoviště a výchovná poradkyně

konzultační hodiny:               úterý:                 14:30 - 15:30   (pracoviště Čs. armády)     
                                              středa:               7:00 - 7:45       (pracoviště Čs. armády)
                                              čtvrtek:               13:30 - 15:00   (pracoviště Kostelní nám.) 
                                              po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt:                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Eva Pallová
metodička prevence  

konzultační hodiny:               středa:                14:45 - 15:45 (pracoviště Kostelní nám.)
                                              po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt:                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Veronika Fečová
metodička prevence pro pracoviště Čs. armády

konzultační hodiny:               pondělí:                14:00 - 15:00 (pracoviště Čs. armády)
                                              po předchozí domluvě i jiný termín

 kontakt:                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Zdenka Šafaříková
kariérová poradkyně a ředitelka školy

konzultační hodiny:               středa:                 10:00 - 11:00 (pracoviště Kostelní nám.)
                                              čtvrtek:                14:00 - 15:00 (pracoviště Čs. armády)        
                                              po předchozí domluvě i jiný termín

kontakt:                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hlavní cíle ŠPP jsou:

 1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. Zajištění péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
 3. Řešení problémů spojených se školní docházkou zahrnujících neomluvenou absenci, zvýšenou omluvenou absenci a podezřelou absenci – skryté záškoláctví
 4. Profesní orientace žáků – kariérové poradenství
 5. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování, prevence rizikového chování
 6. Podpora práce asistentek pedagoga a spolupráce mezi pedagogy a asistenty pedagoga

 

Pro letošní školní rok byly stanoveny následující priority:

 1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc v oblasti povinné administrativy dle platné legislativy
 2. Metodická podpora asistentek pedagoga a udržení efektivní vzájemné spolupráce mezi asistentkami pedagoga a pedagogy
 3. Péče o žáky ohrožených školním neprospěchem
 4. Sjednocení služeb poskytovaných ŠPP v nově vzniklém subjektu
 5. Udržování vysoké úrovně vzájemné komunikace a spolupráce se všemi zainteresovanými subjekty inkluzivního vzdělávání
 6. Podpora žáků, rodičů i pedagogů při vyrovnávání učiva v důsledku uzavření škol v letech 2020 a 2021 a při případném distančním vzdělávání v tomto školním roce


S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ ŠPP

 • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy přímo na škole (dále „klient“).
 • Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb, pomáhá při zvládání a řešení výukových, výchovných i vztahových potíží.
 • Vztah mezi pracovníky ŠPP a klienty vzniká vyjádřením zájmu o službu ze strany klienta, popř. telefonickým vyjádřením.
 • Veškeré činnosti jsou poskytovány ve prospěch klienta.
 • Pracovníci ŠPP hájí všechna práva klienta, zaručují mu intimitu, bezpečí, podporu, pomoc a ochranu osobních informací.
 • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Porušení mlčenlivosti je možné jen s výslovným souhlasem klienta. Výjimku tvoří situace, které podléhají tzv. oznamovací povinnosti vůči OSPOD, PČR apod.
 • Vztah s klientem je ryze profesionální, nelze s ním manipulovat ani ho zneužívat.
 • Pracovníci jsou si vědomi svých kompetencí, vše nad jejich rámec doporučí odbornému pracovišti.
 • Pracovníci jsou si vědomi své právní, administrativní a osobní zodpovědnosti.

 

    Naše škola je školou udržitelného rozvoje a ekologickou školou Pardubického kraje

              

    Spolupracujeme
                   

 

 

 

 

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com