Nejčtenější


Telefon: +420 461 311 669
Mobil:    +420 731 449 209
Mobil:    +420 733 539 564 kabinet 2.stupně

Školní družina:
Hana Zmeškalová:    +420 734 392 469
Eva   Krušinová:       +420 734 392 470
Libuše Ševčíková:     +420 731 187 353

E-mail:                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: bu59fxs

Od školního roku 2016/2017 jsme automaticky pro všechny rodiče zřídili přístup do Internetové žákovské knížky (IŽK), kde budou rodiče informování o průběhu studia jejich dítěte na naší škole, rozvrhu, plánu výuky, … Přístup do IŽK je umožněn přímo z internetových stránek školy (odkaz Přístup pro rodiče), dále je možné instalovat aplikace pro smartphone nebo tablety (Android i iOS) a sledovat vývoj svého dítěte kdekoliv. Všechny moduly IŽK nemusí být na začátku roku aktivní, nicméně většinu z nich budeme postupně zavádět do provozu

Na začátku školního roku rodiče obdrží přihlašovací jméno a heslo, na jehož základě se budou moci do této žákovské knížky přihlásit. Rodiče obdrží údaje pro přístup jak pro sebe, tak pro děti. Přihlašovací údaje pro rodiče se odlišují v heslu a v přihlašovacím loginu. Login pro rodiče je bez "Z" na konci loginu (první údaje na formuláři). V případě problémů s nastavením, přihlášením … kontaktujte našeho administrátora – Karel Moravec, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bližší informace k IŽK

IŽK zpřístupňuje rodičům informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm (odpadlé vyučování, změny v předmětech), domácí úkoly apod.

Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Např. hromadné rozeslání pozvánek (s dokonalou zpětnou vazbou o tom, kdo ještě zprávu nečetl), předávání výukových materiálů studijním skupinám, vytváření anket apod.

 


Školy, které používají „žákovskou knížku na internetu“ získávají u rodičů kladné body, většina rodičů totiž chce být informována o dění ve škole, včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, na hodiny zameškané bez jejich vědomí, na kázeňské prohřešky apod.


Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech přivítají nemocní nebo zaostávající žáci i jejich rodiče.

 

Webová aplikace obsahuje:

  Osobní údaje žáka - dle výběru, rodiče mohou nejen kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (telefony, adresy, ...)

  Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin, atd.

  Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.

  Průběžná docházka - napojení na modul Třídní kniha - evidence zameškaných hodin - zobrazení po dnech, měsících, ale i přímo po vyučovacích hodinách

  Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí nebo za celé studium

  Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh včetně změn způsobených suplováním

  Třídní kniha - možnost zápisu hodin do elektronické třídní knihy

  Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují

  Ankety - modul pro vyplňování anket pro žáky a rodiče

  Plán akcí - kalendář a seznam plánovaných akcí školy

  Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli, rodiči, případně žáky (vedle nástěnek, obsahuje poznámky vyučujících k hodnocení žáků, omluvenky od rodičů)

Lepší představu o internetové žákovské knížce získáte prohlédnutím obrázků.

Pro uživatele mobilních zařízení (tablet, smartphone) jsou dostupné i aplikace pro patřičná zařízení, která používání internetové žákovské knížky ještě více ulehčují.

Určena je pro rodiče, žáky a učitele na školách, které používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence, komunikaci mezi rodiči a školou a další informace podobně jako ve webové aplikaci.

Výhody

  uživatel na svém zařízení může být připojen bez každodenního přihlašování

  pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro iOS a Android

  bezplatné používání

  režim offline umožní prohlížet např. rozvrh a suplování bez nutnosti být stále připojen k internetu

  pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách, nebo pro situaci, kdy je učitel zároveň rodič

  situaci, kdy je učitel zároveň rodič

 

Aplikace jsou dostupné pro:

mobilní zařízení s OS Android

mobilní zařízení s iOS (Apple) 

    Naše škola je školou udržitelného rozvoje a ekologickou školou Pardubického kraje

              

    Spolupracujeme
                   

 

 

 

 

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com