Nejčtenější


Telefon: +420 461 311 669
Mobil:    +420 731 449 209
Mobil:    +420 733 539 564 kabinet 2.stupně

Školní družina:
Hana Zmeškalová:    +420 734 392 469
Eva   Krušinová:       +420 734 392 470
Libuše Ševčíková:     +420 731 187 353

E-mail:                    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: bu59fxs

 

 

Zápis do prvních tříd se uskuteční ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 13:00 do 16:30 hodin v budově školy na Kostelním náměstí.
Děti můžete zapisovat do prvních tříd na obou budovách školy – Čs. armády a Kostelní náměstí.

 

Třídními učitelkami prvních tříd ve školním roce 2022/2023 budou:

-          v budově na Kostelním náměstí Mgr. Renata Dopitová

-          v budově na  Čs. armády Mgr. Kateřina Hicklová

 

V BŘEZNU PŘIPRAVUJEME PRO RODIČE A PŘEDŠKOLÁKY SPOLEČNÉ SETKÁNÍ PŘED ZÁPISEM. BLIŽŠÍ INFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA WEBU ŠKOLY.

 

Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2022 dovrší věk šest let a dětí, jímž byla odložena školní docházka. Zápis proběhne za přítomnosti zákonného zástupce a budoucího prvňáčka. U zápisu předloží zákonný zástupce

-          občanský průkaz

-          rodný list dítěte

 

ODKLAD povinné školní docházky:

Zákonný zástupce dítěte požádá o odklad povinné školní docházky písemně v den zápisu. Tiskopisy naleznete na webových stránkách základní školy nebo si je můžete vyžádat přímo u zápisu. Společně se žádostí o odklad musí zákonný zástupce doložit 2 doporučující posouzení – vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Doporučující posouzení je nutné dodat nejpozději do 30. 4. 2022.

 

Kritéria pro přijímání žáků

 V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165, odst. 1 písm. a) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka Základní školy U Kostela Moravská Třebová, že ve školním roce 2022/2023 budou přijímání žáci do prvního ročníku podle následujících kritérií:

1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy  – viz. Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové.
2. Dítě, jehož sourozenec je již žákem Základní školy U Kostela Moravská Třebová, či děti zaměstnanců školy.
3. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Moravská Třebová, v obci, ve které není zřízena škola.
4. Dítě s trvalým pobytem mimo území města Moravská Třebová, u kterého nejsou rodiče (vzhledem ke svému zaměstnání) schopni zajistit vzdělávání v místě bydliště.

Pro rodiče žáků budoucích prvních tříd ve školním roce 2022/2023 stále platí, že mají možnost zapsat dítě do 1. třídy na Kostelní náměstí nebo do 1. třídy na Čs. armády.

V Moravské Třebové 18. 2. 2022

Mgr. Zdenka Šafaříková, ředitelka školy

 

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2016, o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové. -

Formulář žádosti o přijetí k povinné školní docházce -

Žádost o odklad -

Desatero pro prvňáčky

 

    Naše škola je školou udržitelného rozvoje a ekologickou školou Pardubického kraje

              

    Spolupracujeme
                   

 

 

 

 

JSN Pixel is designed by JoomlaShine.com